❈ Tietoa terapiasta 

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Useimmilla meistä on elämässään tilanteita, jolloin uuvumme, masennumme, ahdistumme, petymme ihmissuhteissa tai tunnemme riittämättömyyttä kasvattajana. Voi myös olla, että jokin vanha trauma pitää meitä otteessaan, emmekä  pääse irti siitä omin voimin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin tällaisten elämänkriisien hoitoon. Se on mielenterveyden tukihoitoa, jossa vahvistetaan asiakkaan omia selviytymistaitoja. Jo ensimmäisellä tapaamisella pyritään löytämään asiakkaan muutostoive, jota kohti lähdetään kulkemaan askel askeleelta. Vaikka ratkaisukeskeinen lyhytterapia suuntautuu tulevaisuuteen, menneisyys on tässä prosessissa arvokas voimavara, josta saattaa löytyä ratkaisujen avaimia.

Kuinka monta käyntikertaa tarvitaan?

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista. Yleisimmin tapaamiskertoja on 4-6. Joskus yksi tai kaksikin kertaa riittää avaamaan solmuja!

Kirjataanko minusta tietoja jonnekin, entä saanko käynneistä Kela-korvausta?

Käynnin tietoja ei tallenneta Kantapalveluihin eikä mihinkään terveydenhuollon rekistereihin. Lyhytterapiakäynnit eivät kuulu Kela-korvattavuuden piiriin. Vakavien mielenterveysongelmien kohdalla suosittelen ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Ota yhteyttä! p. 0504100080

paivikki@terapiadosseh.fi